1 2 3 4


Ngày đến:

Ngày về:

Người lớn:

Trẻ em:

Mã khuyến mãi:
  Hủy đặt phòng | Danh sách phòng

Liên hệ

Terracotta Resort Đà Lạt

Phân khu chức năng 7.9, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, phường 3, thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 063 388 3838

Fax: 063 389 3838

Email: info.dalat@terracottaresort.com

Website: dalat.terracottaresort.com